Product NVIDIA
Quadro
NVS
510M
NVIDIA
Quadro
NVS
320M
NVIDIA
Quadro
NVS
300M
NVIDIA
Quadro
NVS
140M
NVIDIA
Quadro
NVS
135M
NVIDIA
Quadro
NVS
130M
NVIDIA
Quadro
NVS
120M
NVIDIA
Quadro
NVS
110M
Memory Size 256/
512MB
128/
256/
512MB
128/
256/
512MB
128/
256 MB
128/
256MB
128/
256MB
128/
256/
512MB
128/
256/
512MB
Memory Interface 256-bit 128-bit 128-bit 64-bit 64-bit 64-bit 64-bit 64-bit
Bus Interface PCI Express x16 PCI
Express
x16
PCI Express x16 PCI Express x16 PCI Express x16 PCI Express x16 PCI Express x16 PCI Express x16
Display Connectors VGA, DVI, LVDS, HDTV, HDMI VGA, DVI, LVDS, HDTV,
HDMI
VGA, DVI, LVDS, HDTV, HDMI VGA, DVI, LVDS, HDTV, HDMI VGA, DVI, LVDS, HDTV, HDMI VGA, DVI, LVDS, HDTV, HDMI VGA, DVI, LVDS, HDTV, HDMI VGA, DVI, LVDS, HDTV, HDMI
Max. Displays per Board 2 2 2 2 2 2 2 2
Max. Digital Display Support 1600 x 1200 1600 x
1200
1600 x 1200 1600 x 1200 1600 x 1200 1600 x 1200 1600 x 1200 1600 x 1200
Max. Analog Display Support 2048 x 1536 2048 x
1536
2048 x 1536 2048 x
1536
2048 x
1536
2048 x
1536
2048 x 1536

2048 x 1536

Power & Cooling 35W - Active 20W-
Active
16W - Active 10W-Passive/
Active
10W-Passive/
Active
10W-Passive 10W - Active 10W - Passive
nView Enabled
NVIDIA® TurboCache™


 
 
 
 
FacebookTwitterLinkedInGoogle+Pinterest